ptyrov vc kolin
csio budapest
lgct cascais
chio cachy
memorial papouska 2015

Úprava členských příspěvků členů ČJF – ano či ne?

Po jednání Rady České jezdecké federace 24. 9. 2014 stále není jasné, zda ČJF zůstane do budoucna ve hře pro příjem státních dotací z dotačních titulů MŠMT. S ohledem na došlé zápisy z jednání Oblastních výborů ČJF stále nepanuje jasný názor na tuto otázku. Výkonný výbor si tedy všem členům a oblastním výborům ČJF dovoluje připomenout následující fakta.

V červenci letošního roku rozhodla Vláda ČR prostřednictvím dokumentu MŠMT Státní podpora sportu v roce 2015 o skutečnosti, že do budoucna bude požadována vyšší spoluúčast všech sportovních svazů v případě žádostí o státní dotace. Podle následujících dotazů VV ČJF na MŠMT vyplynulo, že pro rok 2015 je tento fakt s ohledem na datum vydání předpisu doporučující. Je pravdou, že jednoznačný pokyn v tomto smyslu pro rok 2016 zatím neexistuje. Ale je také pravdou, že pokud bude nový předpis v ohlášeném znění platit, a to je více než pravděpodobné, měla by ČJF ještě v roce 2014 tyto příspěvky zavést do svého ceníku a vybírat je. Proč? Odpověď je následující.

Pokud bude ČJF žádat pro rok 2016 peníze z dotačních titulů MŠMT, musí k této žádosti, která se bude podávat na podzim roku 2015, připojit účetní výkazy za poslední uzavřené období, tedy za rok 2014!! A pokud MŠMT důsledně splní svoje současné nařízení, může se v případě letošního neschválení zvýšení členského příspěvku u osob nad 18 let stát, že ČJF nebude mít svojí žádost kompletně v pořádku. Nebude totiž tyto příspěvky v roce 2014 vybírat. O všech těchto informacích byli účastníci jednání Rady ČJF dne 24. 9. 2014 detailně informováni.

V případě, že se letos příspěvky nezavedou, tedy hrozí reálné riziko toho, že ČJF může o peníze od roku 2016 přijít. Pro pořádek, v letošním roce se jedná o částku 11 513 100,- Kč (částka skutečně obdržených dotačních prostředků k dnešnímu dni) a to by v celkovém rozpočtu samozřejmě velmi citelně chybělo. Je tedy otázkou, jaké rozhodnutí učinit. Je dobré jít do rizika, že ČJF díky nezvýšení příspěvku a to ještě v letošním roce 2014, přijde v budoucnu minimálně na jeden rok o významnou částku peněz na svojí činnost? Nebo bude lepší příspěvky upravit a spíše v orgánech ČJF urychleně hovořit o rozdělení nově vybraných peněz a mít do budoucna jistotu o příjmu milionů korun ze státního rozpočtu? O tom všem rozhodne jednání Rady ČJF dne 25. 11. 2014. Výkonný výbor ČJF si je vědom citlivosti otázky v tomto případě. Nicméně, je nutné se zabývat budoucností s plnou odpovědností v plném rozsahu, nikoliv v krátkodobém efektu.

Krátké zprávy

Vydáno: 13.07.2016 | více >

Vydáno: 14.06.2016 | více >

... v sedle Aristy 2. Druhý dokončil P. Vachutka a Cadillac a třetí Š. Pospíšilová a Garista.

Vydáno: 13.06.2016 | více >

Vydáno: 06.06.2016 | více >

Vydáno: 05.06.2016 | více >

Vydáno: 05.06.2016 | více >

Vydáno: 03.06.2016 | více >

Vydáno: 02.06.2016 | více >
Rubriky