ptyrov vc kolin
csio budapest
lgct cascais
chio cachy
memorial papouska 2015

Kategorizace skokových jezdců zveřejněna k připomínkování

Výkonný výbor předkládá k veřejnému připomínkování dokument s návrhem kategorizace skokových jezdců, který by rád zařadil do pravidel od počátku jezdecké sezóny 2016. Uzávěrka připomínek je 20.11.2015.

Výkonný výbor předkládá k veřejnému připomínkování dokument s návrhem kategorizace skokových jezdců, který bychom rádi zařadili do pravidel od počátku jezdecké sezóny 2016. Dokument vychází z loňského návrhu skokové komise a je upraven na základě řady připomínek (jezdců, funkcionářů i pořadatelů), které jsme během letošního roku posbírali. Návrh v předkládané podobě již prošel připomínkováním Legislativní komise ČJF a poslední úpravy byly zapracovány na základě připomínek z posledního VV ČJF, který svým usnesením dokument v této podobě posouvá k připomínkování na oblasti. O kategorizaci se s různou intenzitou hovoří již od roku 2011, během celé letošní sezóny s mnohem vyšší intenzitou, než kdykoli před tím, návrh během roku prošel úpravami a tak jsme přesvědčeni, že společnost je na tuto změnu plně nachystána.

Předkládaná kategorizace není samostatně stojícím prvkem v systému ČJF, ale je jedním z nosných pilířů dlouhodobé strategie ČJF a zapadá do chystané koncepce systému vzdělávání. Nedílnou součástí této strategie jsou stylové soutěže, které jezdcům dávají  pevný základ v jezdeckém umění a na kterém lze dále stavět jejich jezdeckou kariéru. Domníváme se, že pro jezdce v prvním roce po složení ZZVJ a nejmladší dětskou kategorii by mělo být vrcholem sezóny finále Stylšampionátu v rámci MČR, nikoli soutěže na čas. Obecně se domníváme, že ježdění na čas by mělo být podporováno (a to ze strany ČJF, oblastí, pořadatelů i trenérů) až pro zkušenější jezdce. Se vstupem kategorizace tedy dojde i ke změně konceptu MČR, kde právě Stylšampionát bude jeho nedílnou součástí.

Předkládaná kategorizace skokových jezdců v sobě nese čtyři základní prvky:

  • Motivační – je prokázáno, že většina lidí dosahuje mnohem vyšších výkonů a je ochotno investovat mnohem více energie do činností, u kterých vidí nějakou metu na konci snažení. Na počátku je to absolvování ZZVJ. Pak nám již další mety chybí a všichni se upínají až k účasti na MČR (pro jezdce, kteří složili ZZVJ v pokročilém věku je tato meta většinou  naprosto nedosažitelná) takže určitou motivací může být např. plnění výkonnostních odznaků (spousta jezdců o této možnosti vůbec neví). Zavedení kategorií přináší do systému skupinu jasně definovaných cílů. 
  • Edukační – všichni si uvědomujeme, že především u mládeže by mělo být základem dobrého ježdění právě ježdění Stylové, které jezdce nutí k zafixování správných základních návyků, na kterých lze později stavět další jezdecký um. V současné chvíli nemají jezdci povinnost jezdit na styl a mnoho z nich (bohužel i mnoho rodičů) to považuje za zbytečnost, neboť v tom chybí ten správný adrenalin oproti soutěžení na čas. U starších jezdců, kterých se stylové ježdění netýká bude zajištěna povinnost vyjezdit se v nižších soutěžích a to i v případě, že mají schopného koně, který jejich jezdeckou syrovost toleruje, nicméně se díky nezkušenosti mohou ve vyšší obtížnosti dostávat do nebezpečných situací.
  • Bezpečnostní – často vídáme na kolbištích jezdce v soutěžích, na které jezdecky ještě nemá, neboť si neprošel dostatečným množstvím parkurů nižšího stupně. Nejčastěji jsou to bohužel děti ambiciózních rodičů, kteří prostě jdou do soutěže, do které je rodič přihlásí a nedovedou sami odhadnout své schopnosti. Často nám pak ke kolbištím jezdí sanitky. Kategorizace má ochránit začínající jezdce před takovými neuváženými rozhodnutími a vlastní přehnanou ambicí.
  • Fair-Play – v neposlední řadě kategorizace řeší to, že se v soutěži se slušnou finanční dotací potkají profíci běžně soutěžící ve stupních ST, T s jezdci po ZZVJ. Kategorizace umožní profíkům startovat v nejnižší kategorii na mladých koních nebo např. v případě, že potřebují koně opravit či se s ním vrátit níže. Kategorizace ale umožní, aby mezi sebou soutěžili jezdci na stejné jezdecké úrovni.

Uzávěrka připomínek bude 20.11.2015, aby se stihl dokument upravit a na prosincovém jednání VV mohl být předložen na program jednání již ve finální podobě ke schválení.

Připomínky prosím posílejte prostřednictvím svých oblastí, které je na VV a legislativní komisi předají v konsolidované podobě. 


Krátké zprávy

Vydáno: 13.07.2016 | více >

Vydáno: 14.06.2016 | více >

... v sedle Aristy 2. Druhý dokončil P. Vachutka a Cadillac a třetí Š. Pospíšilová a Garista.

Vydáno: 13.06.2016 | více >

Vydáno: 06.06.2016 | více >

Vydáno: 05.06.2016 | více >

Vydáno: 05.06.2016 | více >

Vydáno: 03.06.2016 | více >

Vydáno: 02.06.2016 | více >
Rubriky