ptyrov vc kolin
csio budapest
lgct cascais
chio cachy
memorial papouska 2015

Jak to funguje?

Systém ohodnotí každý jednotlivý parkur dle obtížnosti a trestných bodů. Všechny obtížnosti mají svou bodovou hodnotu, od té se odečítají trestné body ze základního kola. Rozeskakování jsou ohodnocena dalšími pěti body navíc, od kterých se však odečítá jen polovina nově nasbíraných trestných bodů. V soutěžích se stupňovanou obtížností a jim podobných se bere referenční hladina vítěze jako plný počet bodů za obtížnost. U ostatních učastníků se od plného počtu odečítá rozdíl jejich bodů a vítěze. Pro každého jednotlivce se spočítá aritmetický průměr ze sady ohodnocených parkurů za uplynulý rok bez nejlepších a nejhorších 10 % vždy tak, že se započítají pouze tři nejvyšší obtížnosti, následně je výsledek upraven logaritmickou funkcí (níže), která znevýhodňuje malý počet startů a naopak mírně přispívá všem aktivním.

Hodnoty obtížností

ZZ → 20
ZM → 30
Z → 40
ZL → 50
L* → 60
L** → 65
S* → 70
S** → 75
ST* → 80
ST** → 85
T* → 90
T** → 95
T*** → 100

Logaritmická funkce

0.7+(0.095*ln(x))
0.7+(0.095*ln(x))


Logaritmická funkce kompenzuje různý počet startů v porovnávání jednotlivců. Její tvar k nulovému počtu startů prudce klesá a k nekonečnu pozvolna stoupá. Znevýhodňuje příliš malý počet startů vynásobením výsledného Parkur Indexu hodnotou menší než 1. Při dosažení roční sumy cca 15 až 35 startů je její význam zanedbatelný. Za předpokladu většího počtu startů je jednotlivec odměněnován vynásobením Parkur Indexu hodnotou větší než 1.
Krátké zprávy

Vydáno: 13.07.2016 | více >

Vydáno: 14.06.2016 | více >

... v sedle Aristy 2. Druhý dokončil P. Vachutka a Cadillac a třetí Š. Pospíšilová a Garista.

Vydáno: 13.06.2016 | více >

Vydáno: 06.06.2016 | více >

Vydáno: 05.06.2016 | více >

Vydáno: 05.06.2016 | více >

Vydáno: 03.06.2016 | více >

Vydáno: 02.06.2016 | více >
Rubriky