ptyrov vc kolin
csio budapest
lgct cascais
chio cachy
memorial papouska 2015

Do čela FEI byl zvolen současný generální sekretář Ingmar De Vos

V neděli 14. 12. vyvrcholilo generální zasedání FEI v Baku volbou nového prezidenta.

Současná prezidentka FEI princezna Haya Bint All Hussein avizovala, že navzdory nedávné změně stanov FEI, která byla projevem přání mnoha federací vidět nadále jordánskou princeznu v čele FEI, nebude kandidovat do dalšího období. 

Samotné volbě ale předcházela rozsáhlá agenda, jak je na generálním zasedání (GA) obvyklé. Úvodní slovo patřilo samozřejmě loučící se prezidentce. Poté generální sekretář konstatoval, že GA je, s rekordní účastní zastoupených federací, usnášeníschopné. Proběhla volba skrutátorů. Dále byl schválen definitivní rozpočet 2013 a rozpočet 2015, poplatky pro rok 2015, výroční zpráva, zpráva o činnosti FEI. Poté přišel na řadu samotný sport. Promluvili všichni předsedové komisí disciplín se zprávou o činnosti a navrhovanými změnami pravidel pro rok 2015, vše GA hladce schválilo.

Po dlouhém projevu současné prezidentky FEI o zasedání Mezinárodního olympijského výboru k přípravám OH 2020 a podrobné prezentaci příprav OH 2016 v Riu včetně schválení úprav olympijských pravidel uzavřela dopolední část netrpělivě očekávaná volba prezidenta. Mnozí zástupci národních federací dorazili do Baku již pevně rozhodnutí o jejich volbě, mnohé možná ovlivnily ještě projevy kandidátů, kterým bylo věnováno v sobotu 13. 12. celé odpoledne. Dánský kandidát Ulf Helgstrand do nedělní volby nenastoupil. Hned v prvním kole byl se značnou převahou zvolen Ingmar De Vos s 98 hlasy. Druhý Pierre Durand získal 21 hlasů, John McEwen a Pierre Genecand dostali po 6 hlasech.

Po prezidentské volbě proběhly volby do čela jednotlivých skupin a do Výkonného výboru. Tím ale jednání GA nekončí. Na odpoledním programu je pak ještě mnoho bodů agendy, jako zpráva veterinární komise, antidopingový program, činnost „FEI Solidarity“, zpráva z Olympiády mládeže 2014 a WEG 2014, ale také schválení 1. a 2. viceprezidenta, jejichž jména navrhuje nově zvolený prezident. Podrobné informace naleznete na www.fei.org.

Krátké zprávy

Vydáno: 13.07.2016 | více >

Vydáno: 14.06.2016 | více >

... v sedle Aristy 2. Druhý dokončil P. Vachutka a Cadillac a třetí Š. Pospíšilová a Garista.

Vydáno: 13.06.2016 | více >

Vydáno: 06.06.2016 | více >

Vydáno: 05.06.2016 | více >

Vydáno: 05.06.2016 | více >

Vydáno: 03.06.2016 | více >

Vydáno: 02.06.2016 | více >
Rubriky